Monitorovacia správa 2020

Dňa 16.3.2021 bola schválená Monitorovacia správa za rok 2020.