Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Centrum excelentnosti (CE) je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Smart Grid

Inteligentná sieť

V súčasnoti je jednou z hlavných oblastí rozvoja energetiky a jej smerovania do budúcnosti oblasť inovácií a zavádzanie tzv. inteligentných sietí v energetike. Snaha a podpora budovania inteligentných sietí v energetike je výsledkom rýchleho a dynamického rozvoja decentralizovanej výroby z obnoviteľných zdrojov.

Viac

Big Data

Veľké objemy dát

Kryptografia zahŕna skúmanie a navrhovanie šifrovacích systémov, ktoré budú spĺňať určité podmienky ako dôvernosť, bezpečnosť, dostupnosť a integritu.

Viac

Kryptografia

Bezpečnosť

Kryptografia zahŕna skúmanie a navrhovanie šifrovacích systémov, ktoré budú spĺňať určité podmienky ako dôvernosť, bezpečnosť, dostupnosť a integritu.

Viac

Aktuality