Kryptografia

Bezpečnosť a kryptografia

Základom každého riešenia musí byť protokol, ktorý zabezpečí - spravidla bez tretej strany - niekoľko funkcií:

 1. Privátnosť spotrebiteľa
 2. Autentizáciu z pohľadu poskytovateľa
 3. Nenáročný a primerane bezpečný kryptografický algoritmus, pracujúci s variabilnou dĺžkou kľúča, implementovateľného na rôzne HW platformy a kompatibilného s rôznymi typmi meračov a zabezpečujúceho kryptografický homomor-fizmus vzhľadom na sčitovanie
 4. Určitý stupeň univerzality, pre prípad zmeny

Projekty Kryptografia

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte

Výstupy k projektom

Výskumná správa - Výskum kybernetickej bezpečnosti

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 4: Výskum kybernetickej bezpečnosti symetrická a asymetrická kryptografia s obmedzeniami
- Výskumná správa - Výskum kybernetickej bezpečnosti - symetrická a asymetrická kryptografia s obmedzeniami.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Výskum ochrany súkromia

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 5: Výskum ochrany súkromia
- Výskumná správa - Výskum ochrany súkromia

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Aktuality