Monitorovacia správa 2021

Dňa 22.2.2022 bola schválená Monitorovacia správa za rok 2021.