Monitorovacia správa 2022

Dňa 20.3.2023 bola schválená Monitorovacia správa za rok 2022.