Foto Trend

Slovenský výskumný projekt pripravuje energetiku budúcnosti

V časopise TREND 20.12.2022 bol zverejnený článok s názvom: Slovenský výskumný projekt pripravuje energetiku budúcnosti, v ktorom vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti SFÉRA, a.s. prečo v ostatnom čase narástol význam otázky transformácie energetiky a inštalácií malých a lokálnych zdrojov zo strany domácností aj podnikateľských subjektov.

https://www.trend.sk/technologie/slovensky-vyskumny-projekt-pripravuje-energetiku-buducnosti