Ako nakupovať elektrinu na liberalizovanom trhu?

Organizácia odborného seminára: Ako nakupovať elektrinu na liberalizovanom trhu, Bratislava, 24.5.2017

Prednášajúci:

  • RNDr. Ján Pišta – odborník z praxe venujúci sa poradenstvu a konzultáciám v energetike

Program:

  • Možnosti a formy nákupu elektriny v prevzatej zodpovednosti za odchýlku
  • Možnosti a formy nákupu elektriny vo vlastnej zodpovednosti za odchýlku
  • Popis základných fundamentov, ktoré majú zásadný vplyv na ceny elektriny na veľkoobchodnom trhu
  • Postup pri zriadení a správe vlastnej bilančnej skupiny