Ako sporiť energie rozumne?

Organizácia odborného seminára: Ako sporiť energie rozumne, Bratislava, 8.6.2017

Prednášajúci:

  • Ing. Jozef Legény

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou šetrenia energií v logickej postupnosti, teda od identifikácie potenciálu úspor, k výberu možných spôsobov úspor, ekonomického zhodnotenia vybraných spôsobov úspor až po spracovanie akčných plánov a obstaranie realizácie úsporných opatrení. Seminár je určený predovšetkým pre verejný sektor, mestá, obce a inštitúcie financované z verejných zdrojov

Program:

  • Spôsoby dosahovania energetických úspor pri prevádzke budov
  • Garantovaná energetická úspora ako spôsob financovania opatrení na zníženie energetickej spotreby
  • Spôsoby obstarania garantovaných energetických úspor
  • Praktické cvičenie