Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom a Slovenskom

V Kodani sa 4. decembra 2014 uskutočnila prezentácia Slovenska zameraná na podporu spolupráce medzi Dánskom a Slovenskom v oblastiach inovácií, výskumu a vysokých technológií s využitím podporných nástrojov národných a európskych platforiem vrátane štrukturálnych fondov EÚ 2014-2020 OP veda a výskum, grantov a iných schém. Podujatie predstavovalo výbornú príležitosť na stretnutie slovenských a dánskych výskumníkov a inovačných pracovníkov, propagáciu inovatívnych myšlienok, podporu bilaterálnej spolupráce a vytváranie nových partnerstiev. Akcia bola zameraná na tie oblasti, v ktorých Dánsko výskumne a inovačne exceluje v parite k slovenským prioritám a vytváraním tzv. „win-win“ riešení a príležitostí. Za Slovensko prezentoval oblasť Udržateľná energetika a energie pán Ing. Martin Liška, PhD., z Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na FEI STU v Bratislave.