Obr Energia 3

Diskusia AKÉ SÚ MOŽNOSTI ROZVOJA KOMUNITNEJ ENERGETIKY V SR?

V súčasnosti je koncept komunitnej energetiky rozvinutý vo viacerých členských štátoch EÚ. Na Slovensku otvára dvere rozvoju energetických spoločenstiev veľká novela energetického a regulačného zákona z roku 2022, ktorá po prvý raz zadefinovala nových účastníkov na trhu s elektrinou.

V sekundárnej legislatíve na ňu nadviaže prelomová vyhláška ÚRSO o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou. Návrh novely, ktorá by mala vstúpiť do účinnosti začiatkom apríla, bol predmetom ukončeného pripomienkového konania (MPK) a aktuálne prebieha jeho vyhodnocovanie.

O potenciáli rozvoja komunitnej energetiky v lokálnych podmienkach diskutovali 3. apríla 2023 členovia platformy ENERGOKLUB® s Mariánom Parkányimpredsedom Klastra energetických komunít Slovenska a Petrom Ludrovským, energetickým poradcom Únie miest Slovenska. Zúčastnil sa aj zástupca Ministerstva hospodárstva SR, SIEA a asociácie SAPI. Situáciu v susednom Česku predstavil Tomáš Jagoš, vedúci projektovej pracovnej skupiny z Unie komunitní energetiky.