Solar Panels Wind Turbines Generating Electricity Power Station Green Energy Renewable With Blue Sky Natural Resource Conservation Concept

Diskusia AKTUALIZÁCIA INTEGROVANÉHO NÁRODNÉHO ENERGETICKÉHO A KLIMATICKÉHO PLÁNU

SR je povinná predložiť Európskej komisii návrh aktualizácie Integrovaného národného a klimatického plánu (INEKP) do 30. júna 2023 a následne samotnú aktualizáciu do 30. júna 2024. Aktuálna verzia INEKP už nezohľadňuje nové iniciatívy predložené alebo schválené na EÚ a národnej úrovni.

Predmetnú agendu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR v koordinácii s Ministerstvom životného prostredia SR. Rezort hospodárstva vlani vyzval verejnosť, aby sa zapojila do procesu formou zasielania podnetov pre revíziu a doplnenie súčasných politík a opatrení, ktoré sú súčasťou aktuálneho INEKP.

Platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizovala dňa 25.4.2023 verejnú diskusiu k aktualizácii INEKP na roky 2021 a 2032.