Konferencia Data a znalosti 2015

V dňoch 1. a 2. októbra 2015 sa v Prahe na FIT ČVUT uskutočnila česká a slovenská odborná konferencia Data a znalosti. Podujatie je zamerané na najlepšie postupy a vývojové trendy v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva a ich použitia v praxi. Témami tohto ročníka boli
Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics.
Na konferencii sa zúčastnili aj výskumníci z FIIT STU, ktorí tu v rámci odbornej konferencie a komunitného stretnutia prezentovali príspevky týkajúce sa témy analýzy dát v doméne energetiky. Príspevky vznikli vďaka podpore z projektu ITMS 26240120039.