Energoforum2022 110 (1)

KONFERENCIA ENERGOFÓRUM® 2022

V poradí už 16. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® spojil opäť témy elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky do jedného podujatia. Konferencia sa konala 13. a 14. októbra 2022 v Nízkych Tatrách.

Vysoká odborná úroveň, priaznivé podmienky pre zdieľanie poznatkov a osobné kontakty. Účasť viac ako 270 priaznivcov energetiky - renomovaných odborníkov, predstaviteľov štátnych inštitúcií, súkromného a akademického sektora. Celá konferencia bola vysielaná aj online.

Konferencia bola zameraná na témy:

  • Zelená transformácia v čase energetickej krízy
  • Keynote speech: O aktuálnom dianí a prognózach do budúcnosti
  • Ukončenie závislosti na dovoze fosílnych palív z Ruska. Ako sme pripravení?
  • Ako odvrátiť kolaps na trhu s energiami
  • Nové technologické trendy a inovácie
  • Ukrajinská energetika: Čo zmenila vojna a čo bude ďalej
  • (R)evolučná transformácia energetiky

https://www.energoforum.sk/sk/konferencie/energoforum-2022/o-konferencii/

Organizátor: sféra, a.s.