Medzinárodná konferencia o dolovaní v dátach a big data

Doktorandka z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave Petra Vrablecová prezentovala svoj príspevok s názvom

Incremental Adaptive Time Series Prediction for Power Demand Forecasting

o predikcii spotreby elektrickej energie z dát zo smart metrov na medzinárodnej konferencii Data Mining and Big Data (DMBD), ktorá sa konala 27.7.-1.8.2017 vo Fukuoke v Japonsku. Na konferencii boli predstavené najnovšie poznatky o teórii, technológiách a aplikáciách v oblastiach dolovania v dátach a big data. Jej účasť bola možná aj vďaka projektu ITMS 26240120039.

Vrablecová, P., Rozinajová, V., & Bou Ezzeddine, A. (2017). Incremental Adaptive Time Series Prediction for Power Demand Forecasting. In Y. Tan, H. Takagi, & Y. Shi (Eds.), Data Mining and Big Data (LNCS) (Vol. 10387, pp. 83–92). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61845-6_9