Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2016

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady VUJE, a.s. pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR organizujú v dňoch 31. máj -2. jún 2016 medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2016 – Energia pre všetkých. Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia.

Bližšie informácie o podujatí možno nájsť na stránke podujatia:
https://www.power-engineering.sk