Návšteva Centra pre inteligentnú energetiku

Riešitelia a zástupcovia jednotlivých partnerov projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov navštívili dňa 4.2.2015 Centrum pre inteligentnú energetiku, zriadeného spoločnosťou ModemTec, s.r.o. so sídlom v Třinci v ČR. Cieľom návštevy  bola prehliadka laboratórneho vybavenia Centra pre inteligentnú energetiku, prezentácia aktivít spoločnosti ModemTec, s.r.o v oblasti využívania PLC technológii na zber dát v rôznych aplikáciách a odborné diskusie súvisiace s výskumným projektom Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov. V rámci prehliadky laboratórií sa diskutovalo predovšetkým o možnostiach a vhodných postupoch testovania PLC technológie v rámci laboratórnych podmienok.