Návšteva výskumného inštitútu v Poľsku

Riešiteľský kolektív projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a  bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov  spolu s predstaviteľmi viacerých spoločností pôsobiacich v oblasti inteligentnej energetiky navštívili v dňoch 10.-11. augusta 2015 výskumný ústav elektroenergetiky v  Gdansku. Počas návštevy odzneli zo strany predstaviteľov výskumného inštitútu zaujímavé prezentácie v oblasti ich aktivít v rámci rozvoja inteligentných meracích systémov a aktivity pri realizácii pilotných projektov inteligentných sietí v Poľsku. Hlavným cieľom stretnutia bola výmena odborných informácií súvisiacich s projektom Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a  bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov ako aj možnosti spolupráce pri výskume inteligentných sietí.