Od výskumu po trh

Dňa 19. novembra 2014 sa v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo v poradí už druhé  stretnutie so zahraničnými expertmi Atos Research Innovation (ARI) Španielsko, pánom Martinom Wagnerom a pánom Tomásom Pariente. Cieľom odborného stretnutia bolo nadviazanie na predchádzajúce spoločné stretnutie a  poskytnutie informácií zameraných na problematiku inteligentného merania (Smart Metering), inteligentných sietí (Smart Grid), veľkých dát (Big Data), ich praktické využitie v oblasti energetického podnikania a spolupráce súkromnej sféry s univerzitou na príprave perspektívnych riešení, pričom celé stretnutie sa nieslo v zmysle motta „From Research to the market.“  Aktuálnosť témy prilákala veľký počet účastníkov odborného stretnutia, medzi ktorými bolo zastúpenie viacerých odborníkov v sektore elektroenergetiky z akademickej obce, priemyslu a praxe. Účastníkov doplnili tiež študenti doktorandských a inžinierskych študijných programov.