Odporúčanie spotreby elektriny na Európskej konferencii o strojovom učení

Dňa 22. septembra sa doktorand Jaroslav Loebl z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave zúčastnil jednej z pracovných dielní Európskej konferencie o strojovom učení a princípoch a praxi objavovania znalostí v databázach (angl. European Conference on Machine Learning & Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, skr. ECML PKDD). Dielňa Data Analytics for Renewable Energy Integration (DARE'17) sa zaoberala využitím dátovej analytiky pri integrácii zdrojov obnoviteľnej energie do siete. Príspevok s názvom

Multi-objective Optimization for Power Load Recommendation Considering User's Comfort

prezentoval odporúčací systém pre presun spotreby elektriny jednotlivých domácnosti počas dňa tak, aby ušetrili čo najviac peňazí a zároveň nebol obmedzený ich komfort. Výskum a cesta na konferenciu sa uskutočnili aj vďaka podpore z projektu ITMS 26240120039.

Loebl, J., Posch, H., & Rozinajová, V. (2017). Multi-objective Optimization for Power Load Recommendation Considering User’s Comfort (pp. 26–32). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71643-5_3