„Open Node“ – výsledky a možnosti uplatnenia v praxi energetických sietí

Dňa 9.7.2014 sa uskutočnilo stretnutie so zahraničnými expertmi  zo spoločnosti Atos Research and Inovation so sídlom v Španielsku. ARI je výskumnou divíziou IT spoločnosti Atos a významným špičkovým riešiteľom výskumných projektov, ktorá sa môže prezentovať viac ako 120 úspešnými projektmi v rámci 7. Rámcového programu v úlohe koordinátora, ale aj v úlohe partnera konzorcia. Mnohé zaujímavé projekty sú práve z oblasti energetiky. Cieľom tohoto stretnutia s názvom „Open Node“ – výsledky a možnosti uplatnenia v praxi energetických sietí bola prezentácia zamerania projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov a prezentácia výskumných aktivít Excelentného laboratória inteligentných sietí na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na FEI STU v Bratislave. Pán Josema Cavanillas de San Seguno a pán Andrea Rossi zo spoločnosti Atos Research and Inovation  vystúpili s prezentáciou výsledkov a prínosov európskeho výskumného projektu 7. rámcového programu s názvom „Open Node – A Smart Secondary Substation Node and its Integration in a Distribution Grid in the Future”. Okrem riešiteľov projektu a zahraničných expertov sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia rôznych významných energetických spoločností a predstavitelia štátnych orgánov SR.  Diskutovalo sa o možnostiach uplatnenia výsledkov projektu Open Node a možnej zahraničnej spolupráce v oblasti výskumu a aplikácií inteligentných sietí ako aj možnostiach ďalšieho výskumu  v nadväznosti na  projekt Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.