OSGP fórum, Bratislava, 29.9.2015

Adam Kapala prezentoval na konferencii OSGP fórum Bratislava 29.9.2015 výstupy a úspešné zistenia centra excelentnosti, ktoré umožňujú výrobcom z FVE presnejšie predikovať výrobu z týchto zdrojov.