Predikcia spotreby elektriny zo smart metrov v karentovanom časopise

Kolektívu autorov z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave sa podarilo publikovať v karentovanom časopise Computers and Electrical Engineering vydavateľstva Elsevier článok s názvom

Smart grid load forecasting using online support vector regression.

Vo svojom výskume sa zaoberajú predikciou spotreby elektriny z dát zo smart metrov v reálnom čase. Publikácia vznikla s podporou projektu ITMS 26240120039.

Vrablecová, P., Bou Ezzeddine, A., Rozinajová, V., Šárik, S., & Sangaiah, A. K. (2018). Smart Grid Load Forecasting Using Online Support Vector Regression. Computers & Electrical Engineering, 65, 102–117. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.07.006