Prezentácia modelovania spotreby elektrickej energie v Barcelone

Počas 12.-15. decembra 2016 sa kolektív autorov z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave zúčastnil jednej z pracovných dielní medzinárodnej konferencie 16th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2016) v Barcelone o dolovaní v dátach pre modelovanie energie a optimalizáciu (Workshop on Data Mining for Energy Modeling and Optimation , skr. DaMEMO'2016). Prezentovali dva príspevky o predikcii spotreby elektrickej energie podľa meraní zo smart metrov. Účasť na konferencii bola možná aj vďaka podpore z projektu ITMS 26240120039.

Laurinec, P., Loderer, M., Vrablecova, P., Lucka, M., Rozinajova, V., & Ezzeddine, A. B. (2016). Adaptive time series forecasting of energy consumption using optimized cluster analysis. In C. Domeniconi, F. Gullo, F. Bonchi, J. Domingo-Ferrer, R. Baeza-Yates, Z.-H. Zhou, & X. Wu (Eds.), 2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) (pp. 398–405). Piscataway, NJ, USA: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDMW.2016.0063

Vrablecova, P., Rozinajova, V., & Ezzeddine, A. B. (2016). Incremental time series prediction using error-driven informed adaptation. In C. Domeniconi, F. Gullo, F. Bonchi, J. Domingo-Ferrer, R. Baeza-Yates, Z.-H. Zhou, & X. Wu (Eds.), 2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) (pp. 414–421). Piscataway, NJ, USA: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDMW.2016.0065