Príspevok na konferencii Energofórum 2015

Martin Liška z FEI STU prezentoval na konferencii Energofórum 2015, ktorej jubilejný 10. ročník sa konal v termíne 15.-16.10.2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach informácie o histórii, súčasnosti a budúcnosti Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.

Podrobne sa venoval hlavne výsledkom projektu ITMS 26240120039, pričom podrobnejšie rozviedol tému Inteligentná sieť – Smart grid.

 

Libor Láznička z sféra,a.s., prezentoval tému Vnútrodenný trh v domácom prostredí, pričom sa v príspevku opieral aj o závery a zistenia získané v rámci projektu centra excelentnosti.

Peter Chochol prezentoval  o centre excelentnosti a jeho výsledkoch v oblasti inteligentného meranie a ako spraviť druhý krok po inštalácii IMS vrátane dôležitosti koncového odberateľa.