Publikácia v medzinárodnom časopise IJHIS

Riešiteľskému kolektívu na FIIT STU sa podarilo publikovať svoje výsledky v medzinárodnom časopise o hybridných inteligentných systémoch – International Journal of Hybrid Intelligent Systems, ktorý vydáva vydavateľstvo IOS Press. Článok s názvom

Using biologically inspired computing to effectively improve prediction models

uvádza zistenia, ktoré nadväzujú na výsledky prezentované na 7. svetovom kongrese o prírodou a biologicky inšpirovanom počítaní NaBIC 2015 v Pietermaritzburgu v Južnej Afrike.

Bou Ezzeddine, A., Lóderer, M., Laurinec, P., Vrablecová, P., Rozinajová, V., Lucká, M., Lacko, P., Grmanová, G. (2016). Using Biologically Inspired Computing to Effectively Improve Prediction Models. International Journal of Hybrid Intelligent Systems, 13(2), 99–112. http://doi.org/10.3233/HIS-160228