Seminár AKTUÁLNA PRÁVNA ÚPRAVA ROZVOJA OZE V SR - EURÓPSKA A NÁRODNÁ LEGISLATÍVA

Dňa 5.6.2023 sa konal seminár na tému AKTUÁLNA PRÁVNA ÚPRAVA ROZVOJA OZE V SR - EURÓPSKA A NÁRODNÁ LEGISLATÍVA.

Novú legislatívu prezentovali:

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

Organizátor: sféra, a.s.