OIP (2)

Seminár NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V ENERGETIKE

Dňa 28. 5.2024 sa v Bratislave konal  seminár s názvom NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V ENERGETIKE, ktorý organizovali SFÉRA, a.s. a platforma ENERGOKLUB.

Ako má vyzerať nový dizajn podnikateľského prostredia v slovenskej energetike? Expert Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group prednášal o aktuálnom legislatívnom vývoji v oblasti energetiky. 

Témy seminára:

  • Aktuálne novely zákona o regulácii, zákona o energetike a zákona o tepelnej energetike a ďalšie pripravované zmeny
  • Praktické dopady nových pravidiel trhu v elektroenergetike a vyhlášok o cenovej regulácii v elektroenergetike a v tepelnej energetike