Vedeniefreepik

Seminár REŤAZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZMENA BILANČNEJ SKUPINY

Dňa 11.4.2024 sa v Bratislave konal hybridný seminár s názvom REŤAZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZMENA BILANČNEJ SKUPINY, ktorý organizovali SFÉRA, a.s. a platforma ENERGOKLUB.

Novelizácia pravidiel trhu s elektrinou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2024, priniesla viacero významných zmien. Medzi najvýraznejšie patria umožnenie reťazenia zodpovednosti za odchýlku alebo proces zmeny bilančnej skupiny, za ktorý po novom preberá zodpovednosť spoločnosť OKTE ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Na seminári sa diskutovalo s expertmi o týchto témach, ale aj novinkách pri stanovení koncovej spotreby elektriny pre uplatnenie taríf za prevádzkovanie systému (TPS) a systémové služby (TSS).

Prednášajúci:

Peter Čulen
špecialista pre odchýlky, OKTE, a.s.

Tomáš Bartek
výkonný riaditeľ Úseku vývoja, SFÉRA, a.s.

Patrik Rzavský
manažér pre produkt, SFÉRA, a.s.