Stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti HTEnergy, s.r.o.

Dňa 9.1. 215 sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti HTEnergy, s.r.o. so sídlom vo Vlkanovej. Účelom stretnutia bola prezentácia a propagácia výskumného projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov a odborné diskusie zamerané  na oblasť výskumu, realizácia IMS  a využitie tohoto systému pre optimálnu prevádzku priemyselných parkov.