DSC 8771

Záverečná konferencia CE2

Dňa 22.6.2023 sa uskutočnila Záverečná konferencia v rámci projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II.etapa v priestoroch STU Bratislava. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva, kde sa úvodom  prihovoril on-line štátny tajomník MHSR Branislav Sušila. Konferencia obsahovala nasledovný program:

Program konferencie:

 

 

Organizátor:  Atos IT Solutions and Services s.r.o.