Zhrnutie výsledkov výskumu v zahraničnej vedeckej monografii

V auguste vyšla zahraničná monografia s názvom Computational Intelligence for Multimedia Big Data on the Cloud with Engineering Applications zo série Intelligent Data-Centric Systems: Sensor Collected Intelligence prestížneho vydavateľstva Elsevier. Tím z FIIT STU prispel do publikácie kapitolou s názvom

Computational Intelligence in Smart Grid Environment,

v ktorej opisuje svoj doterajší výskum v doméne analýzy dát zo smart gridu. Počas práce na projekte ITMS 26240120039 sa venovali rôznym úlohám ako predikcia spotreby elektriny, predikcia cien, optimalizácia spotreby elektriny, zhlukovanie odberateľov či integrácia obnoviteľných zdrojov energie do siete.

Rozinajová, V., Ezzeddine, A. B., Lóderer, M., Loebl, J., Magyar, R., & Vrablecová, P. (2018). Computational Intelligence in Smart Grid Environment. In A. K. Sangaiah, Z. Zhang, & M. Sheng (Eds.), Computational Intelligence for Multimedia Big Data on the Cloud with Engineering Applications (1st ed., pp. 23–59). Cambridge, MA, USA: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813314-9.00002-5