Zmluva o NFP – Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačnokomunikačných technológií a systémov

Ku dňu 5. 2. 2014 vošla do platnosti Zmluva o Nenávratnom Finančnom Príspevku v rámci projektu

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačnokomunikačných technológií a systémov


ITMS kód:
26240120039

Rezort:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Objednávateľ:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Dodávateľ:
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava

Zmluva je zverejnená k nahliadnutiu na web stránke:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1248369&l=sk