Big Data – aké sú v súčasnosti hlavné témy z oblasti veľkých dát , ktoré financuje Európska komisia cez program HORIZON 2020?

Luxemburg- 17. a 18. Januára 2017 – Informácie z prvej ruky

 

Významný zdroj informácií , na ktoré témy  sa v zahraničí aktuálne sústreďuje výskum  Big Data ako aj to, ktoré témy Európska komisia financuje, je výskumný program HORIZON 2020, v jeho rámci konkrétne program ICT-2016-2017.

Treba zdôrazniť, že väčšina výziev smeruje do tzv. Innovation action (v menšej miere do základného výskumu, teda do praktického využitia  už vyvinutých technológií  a využitia veľkých dát v rade hospodárskych oblastí I výskumu samotného.

 

Za obdobie posledných 6 mesiacov som mal možnosť zúčastniť sa 2 dôležitých informačných podujatí k téme veľkých dát.

 

Išlo jednak o podujatie , zorganizované v Bratislave (26.-27.9.2016) s názvom ICT Proposers´Days (v rámci Predsedníctva SR v EÚ ešte koncom septembra 2016) a teraz aktuálne v rámci PPP (private- public-partnetrship) najmä Informačné a komunikačné dni (Information and Networking Days 2017) v dňoch 17. a 18. januára 2017 v Luxembursku.

Tu prezentovala počas dvoch dní Európska komisia (presnejšie zastúpená Generálnym riaditeľstvom  Communication Networks, Content and Technology, CNET.G1- Data Policy and Innovation)  informácie, ktoré mali usmerniť potenciálnych predkladateľov projektov na prípravu úspešných návrhov a pomôcť im nájsť si vhodných partnerov v európskych konzorciách  pre konkrétne témy, ktoré boli sprístupnené počas prvého dňa konferencie.

V  rámci H-2020-ICT-2016-2017 ide o  témy pre nastávajúce projekty , ktorých garantom je Unit “Data Policy” v rámci Generálneho riaditeľstva  Communication Networks, Content and Technology. Uvádzam ich v originálnom znení v angličtine:

  • Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation – Topic: ICT14
  • Big Data PPP: Large Scale Pilot projects in sectors best benefitting from data-driven innovation – Topic: ICT15
  • Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy – Topic: ICT16
  • Big data PPP: Support, Industrial Skills, Benchmarking and evaluation – Topic: ICT17

Novinkou je špeciálna cena, dotovaná 2 mil. EUR, ktorú udelia úspešnému riešiteľovi (tímu) v téme:

  • Ground breaking Horizon Prize on big data technologies

Termín podania projektov je 25. apríla 2017 o 17:00 hod (Bruselského času).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017

Počas 2. dňa sa uskutočnilo vyše 30  prezentácií partnerov, ktorí ponúkli v rámci tém, ktoré boli obsahom prvého dňa   riešenia, ktoré mali zaujať hlavne  potenciálnych koordinátorov možných konzorcií.

Vzhľadom na to, že som sa podujatia v Luxemburgu (ale i v Bratislave)  sám zúčastnil, rád poskytnem ďalšie informácie hlavne okruhu partnerov projektu RISK ale i ďalším záujemcom a samozrejme, ponúkame aj tu priestor na spoluprácu aj v niektorej z výziev, pre nás snáď najaktuálnejšej- ICT-15 v oblasti aplikácií veľkých dát v energetike.  Je tu veľa súvislostí  v projekte RISK, ktorý sme už realizovali (so samostatnou oblasťou Big Data) s možnosťami, ktoré výzvy EÚ pre  Big Data  aktuálne môžu poskytnúť. Tu sa z národnej úrovne chceme dostať  na úroveň medzinárodnú, európsku. Veríme, že toto je správny postup. Dúfame, že aj tu môžeme byť úspešní ako už v niekoľkých iných projektoch HORIZON 2020.

About us