Energoforum2021 Tale 20 21 10 2021 26 (1)

KONFERENCIA ENERGOFÓRUM® 2021

V dňoch 21. a 22. októbra 2021 sa konal už 15. ročník konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorý spojil opäť témy elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky do jedného podujatia. Konferencia prebiehala v Nízkych Tatrách.

Vysoká odborná úroveň, priaznivé podmienky pre zdieľanie poznatkov a osobné kontakty. Účasť viac ako 250 priaznivcov energetiky - renomovaných odborníkov, predstaviteľov štátnych inštitúcií, súkromného a akademického sektora.

Konferencia bola zameraná na nasledovné témy:

Blok I. Ako naštartovať inovácie v slovenskej energetike?

Panel I. Nová éra investícií v energetike

Panel II. Legislatívne a regulačné novinky

Blok II. Nové výzvy plynárenstva a teplárenstva

Panel III. Budúcnosť obchodovania s elektrinou a plynom

https://www.energoforum.sk/sk/konferencie/energoforum-2021/o-konferencii/

Organizátor: sféra, a.s.