Reforma systému podpory OZE a KVET a jej praktické dopady

Organizácia odborného seminára: Reforma systému podpory OZE a KVET a jej praktické dopady, Bratislava, 26.11.2018

Program:

  • Dôvody reformy systému podpory OZE a VÚ KVET a priebeh novelizácie zákona
  • Postavenie existujúcich výrobcov s právom na podporu po novele
  • Podpora pre nové inštalácie (výkup, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, doplatok alebo príplatok)
  • Obligatórne výberové konanie na nové zdroje a výnimky z neho
  • Nové subjekty v systéme podpory (zúčtovateľ podpory a povinný výkupca)
  • Výzva pre prevádzkovateľov MDS – solár ako lokálny zdroj alebo štandardný zdroj do 500 kW
  • Kompenzácie pre podniky z energeticky náročných odvetví a individuálne sadzby pre podniky so skutočnou
  • nergeticky náročnou výrobou
  • G komponent a jeho budúcnosť
  • Ďalšie zmeny vyplývajúce z novely