R

Seminár PRAKTICKÉ DOPADY TRANSPOZÍCIE SMERNÍC V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

Dňa 30.11.2023 sa v Bratislave konal seminár na tému PRAKTICKÉ DOPADY TRANSPOZÍCIE SMERNÍC V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY. Prednášateľom bol JUDr. Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group.

Témy seminára boli nasledovné:

  1. Novela zákona o tepelnej energetike a zásadné zmeny, ktoré prináša
  2. Zmeny v oblasti povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení
  3. Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom
  4. Zmeny v oblasti zmluvných vzťahov a skončenia odberu tepla
  5. Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby a OZE
  6. Povinný odber tepla
  7. Samospotrebiteľ tepla z OZE
  8. Náklady spojené s odpojením - zmeny
  9. Zmeny, ktoré prinášajú nové európske predpisy (Fit for 55)

Organizátor: sféra, a.s.