Training Pixbay

Seminár pre študentov STU

Pre účely zvyšovania publicity a povedomia o projekte CE2 sme pre študentov STU usporiadali seminár, ktorý sa uskutočnil 7.12.2022 s účasťou cca 70 študentov. Na seminári boli prezentované nasledovné oblasti:

  • Ako z toho von ? Nový model na trhu s elektrinou
  • Kde to začína... Prehľad procesu získavania a spracovania energetických údajov
  • Obchodovanie s elektrinou Kto ? Ako ? Načo ? Za koľko ? Problematika obchodovania s elektrinou

Organizátor: sféra, a.s.