Medzinárodná vedecká konferencia o informatike

V novembri sa uskutočnila v Poprade 14. medzinárodná konferencia INFORMATICS 2017, na ktorej prezentoval doktorand z Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave Marek Lóderer svoj príspevok s názvom

Prediction of Electricity Consumption using Biologically Inspired Algorithms.

Predstavil predikciu spotreby elektriny pomocou súboru predikčných modelov. Výsledná predikcia bola vypočítaná ako vážená suma predikcií jednotlivých modelov. Váhy boli vypočítané pomocou biologicky inšpirovaných optimalizačných algoritmov. Výskum bol realizovaný s podporou projektu ITMS 26240120039.

Halaš, P., Lóderer, M., & Rozinajová, V. (2017). Prediction of electricity consumption using biologically inspired algorithms. In 2017 IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics (pp. 98–103). IEEE. https://doi.org/10.1109/INFORMATICS.2017.8327229