26193

Seminár NOVÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA TRHU S ELEKTRINOU

Dňa 23.11.2023 sa v Bratislave konal seminár na tému NOVÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA TRHU S ELEKTRINOU. Prednášateľom bol JUDr. Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group.

Témy seminára boli nasledovné:

1. Prístup a pripojenie do sústavy, nová vyhláška Úradu k podmienkam pripájania
2. Zmena dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania
3. Agregácia, akumulácia a zdieľanie elektriny a procesy s nimi súvisiace
4. Ochrana koncových odberateľov elektriny v domácnosti
5. Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky - zmeny
6. Poskytovanie podporných služieb a dodávka regulačnej elektriny
7. Nové zmluvy v elektroenergetike

Organizátor: sféra, a.s.