Organizácia konferencie ENERGOFÓRUM 2016

Organizácia konferencie ENERGOFÓRUM 2016 – Elektrina (https://www.energoforum.sk), pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, 13. – 14. október 2016 hotel Sitno vo Vyhniach.