Organizácia konferencie ENERGOFÓRUM 2017

Organizácia konferencie ENERGOFÓRUM 2017 – Elektrina (https://www.energoforum.sk), pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, hotel Grand v Jasnej, 12. – 13. október 2017