Microsoftteams Image

Seminár NOVÉ TRENDY V ENERGETIKE OČAMI ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV

Dňa 4.5.2023 v rámci projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II.etapa sféra zrealizovala seminár s názvom NOVÉ TRENDY V ENERGETIKE OČAMI ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV, ktorý bol konaný pod záštitou Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Odborníci z holandskej univerzity Delft Univeristy of Technology prezentovali nové trendy v energetike. Ochotne odpovedali aj na otázky účastníkov a zdieľali svoje odborné vedomosti.

Program seminára:

Organizátor: sféra, a.s.