Úspešné ukončenie prvej projektovej činnosti v rámci Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačnokomunikačných technológií a systémov
úspešne ukončilo prvý zo svojich projektov dňa 30. 11. 2015
ITMS: 26240120039

Záverečná správa projektu k nahliadnutiu: Zaverecna_sprava_projektu_RISK1_final