História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku 27. – 28. 9. 2017

V súvislosti s úspešnou implementáciou projektu „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov“ súvisela aj vedecko propagačná aktivita – zorganizovanie podujatia „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“, ktoré sa konalo v dňoch 27. – 28. septembra 2017 v Banskej Štiavnici. Okrem odborníkov z vysokých škôl a akadémie, technikov, pamätníkov a odborníkov z praxe sa konferencie zúčastnili aj pedagógovia stredných škôl a vybraní najlepší študenti stredných škôl z celej SR.

Súčasťou konferencie bola aj študentská sekcia „Technické školstvo – otvorená brána pre mladých“, ktorej cieľom bolo okrem motivovania študentov stredných škôl k štúdiu na technických vysokých školách aj oboznámenie s realizovaným projektom ATOS a takisto s problematikou inteligentných sietí – Smart Gridov a problematikou Kryptografie. Súčasťou prezentácií na študentskej sekcii Technické školstvo – otvorená brána pre mladých boli aj významní odborníci z praxe z oblasti energetiky, automatizácie, automobilového priemyslu a IT oblasti, s ktorými študenti diskutovali na témy technického pokroku vo firmách a o ďalšom možnom uplatnení študentov v praxi.

Viac na stránke: https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/historia-sucasnost-a-buducnost-elektrotechniky-na-slovensku-1.html?page_id=5015